Szerzői jogi tájékoztató

Tájékoztató a külső médiatartalom megjelenítésének feltételeiről és a szerkesztőség szerzői jogairól

A www.20on.hu szerkesztősége (a továbbiakban Szerkesztőség) tájékoztatja a médiatartalom
külső szerzőjét, hogy jelen weboldalon megjelenő médiatartalom kizárólag szerkesztési
munkálatokat követően, a szerkesztőség döntése és egyéni elbírálása alapján jelenhet meg.
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban Szjt.) 12. § (1) bekezdése
alapján a szerzőt megilleti a jog, hogy a művén szerzőként feltűntessék, azonban a (3)
bekezdése szerint jogosult a művét nevének megjelölése nélkül, vagy felvett néven is
nyilvánosságra hozni. A Szerkesztőség a külső szerző által alkotott médiatartalmat kizárólag a
szerző, (a Szjt. 16. § (4) bekezdés alapján) a díjazás lemondását tartalmazó, kifejezett
nyilatkozásnak megtételét követően használja fel.
A médiatartalom külső szerzője a Szerkesztőségnek engedélyt ad, hogy a művét terjessze, a
kezelése alatt álló weboldalon a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye.
A Szerkesztőség tájékoztatja a médiatartalom szerzőjét, hogy a Szerkesztőség által már
megszerkesztett, átdolgozott médiatartalmat a nyilvánosság számára kizárólag a
www.20on.hu feltűntetésével tegye hozzáférhetővé, illetve terjessze.
A weboldalon szereplő bármilyen cikket rövid (legfeljebb 5 sornyi szöveget) idézni a
hivatkozott cikk pontos linkjének feltüntetésével lehet. Ezen felül, írás, illetve fotó
felhasználásával kapcsolatban kötelező felvenni a kapcsolatot info@20on.hu e-mail címen
keresztül a Szerkesztőséggel.
A www.20on.hu weboldalon megjelenő médiatartalmak Szjt. 4. § alapján egyéb esetben a
szerzői jogi oltalom, valamint a vagyoni és a személyhez fűződő jogok a Szerkesztőséget
illetik meg.

Munkátokat és hozzájárulásotokat előre is köszöni a www.20on.hu Szerkesztősége!

Cikkeink: