Miben hasonlít a mai helyzet a középkori feudális Európára? Téma: Karrier

Arra gondoltam, kis játékra invitállak benneteket: hasonlítsuk össze a középkori feudális/teokratikus Európa világát a mostani helyzettel – nevezzük mondjuk „pandemokráciának” vagy „pharmaceulizmusnak” –, és nézzük meg, hány hasonlóságot találunk!

Én ezeket találtam:

1.

Középkor: A pápa szava megkérdőjelezhetetlen, felsőbb hatalomtól származó igazság. Aki nem fogadja el, mást gondol, az eretnek, akit az Egyház kiátkoz. Az államok vezetői is kénytelenek tiszteletben tartani az egyházi kinyilatkoztatásokat.

Ma: A WHO szava megkérdőjelezhetetlen, független szakemberektől származó igazság. Aki nem fogadja el, mást gondol, az vírustagadó konteós laposföldhívő, akit a civilizált társadalom kiátkoz. Az államok vezetői is kénytelenek tiszteletben tartani a WHO-tól származó kinyilatkoztatásokat.

2.

Középkor: Az Egyház a morál és erkölcs abszolút letéteményese. Aki az egyházi dogmától eltérően értelmezi az erkölcsöt vagy a világot, vagy kritizálja az egyházat, az az emberiség ellensége, a Sátán szolgája.

Ma: A mainstream média a morál és erkölcs abszolút letéteményese. Aki a mainstream média által propagált vezérelvektől eltérő megoldást képzel el a helyzet megoldására, vagy kritizálja az általa propagált narratívát, annak nem számít az emberélet, az MeG aKaRjA öLnI a NaGyMaMáT.

3.

Középkor: A közrendű ember (jobbágy) életét szigorú szabályok vezérlik, melyek közül az egyik legfontosabb a röghöz kötöttség: földesurának birtokát el nem hagyhatja, neki szolgálattal tartozik.

Ma: A közrendű ember (polgár) életét szigorú szabályok vezérlik, melyek közül a legfontosabbak közé tartoznak a mozgás szabadságát korlátozók: lakhelyelhagyási tilalom, kijárási korlátozás, országhatárok lezárása.

4.

Középkor: A jobbágy semmit nem tud arról, mi alapján döntenek a hatalomban lévők a sorsa felől, mikor fenyeget háború vagy más válság, rekvirálják el a terménye nagyobb részét hadi célokra, stb. A döntésekbe beleszólása nincs, érdekeit képviselni nincs lehetősége, a helyzete teljesen bizonytalan.

Ma: A polgár semmit nem tud arról, mi alapján döntenek a hatalomban lévők a sorsa felől, hányszor újítják még meg a korlátozásokat arra hivatkozva, hogy „még nem dőlhetünk hátra”/„már csak egy kicsit kell kibírnunk”, mikor nyithatja ki az üzletét, mikor térhet vissza dolgozni. A döntésekbe beleszólása nincs, érdekeit képviselni nincs lehetősége, a helyzete teljesen bizonytalan.

5.

Középkor: A jobbágynak kiemelkednie gyakorlatilag lehetetlen. A kisnemesnek földtelenné válnia könnyű. A nagynemesek azonban folyamatosan gyarapítani képesek a birtokaikat.

Ma: A polgárnak kiemelkednie gyakorlatilag lehetetlen. A mikro- és kisvállalkozásnak teljes bevételétől elesni könnyű. Számos nagyvállalat bevételei azonban folyamatosan nőnek.