Egyezmény az emberi léptékű életről és az önmagammal kötött szövetségről Téma: Psziché

***amikor joghallgató vagy és annyira sok lesz a nemzetközi egyezmények tanulmányozásából, hogy önmagaddal is szerződsz ***

Részes entitások: énke (Mesécske), fiatal felnőtt én (Emese) és a leendő komoly, felnőtt önmagam (dr. Emese Borbála – egyelőre nem tisztázott a helyzete, nem minden részes entitás ismeri el a státuszát)

A részes entitások kifejezik, hogy mindenben támogatják egymást (legalábbis igyekeznek), együttműködésük gyümölcse: lelki béke.

I.FEJEZET

Alapvető jogok és szabadságok

1. CIKK

Jog a belső, természetes ritmusom szerinti élethez

Jogom van az önazonos élethez, saját utam felfedezéséhez.

2. CIKK

Jog a gyermeki kíváncsisághoz

 1. Jog ahhoz, hogy úgy fedezzek fel újra és újra ismerős helyeket, mintha életemben először tenném és jog ahhoz, hogy úgy fedezzek fel ismeretlen helyeket, mintha régi ismerőshöz térnék vissza
 2. Jog ahhoz, hogy a legkisebb kedvességeknek úgy tudjak örülni, mintha a világ minden kincse az enyém lenne (Mesécske megjegyzése: mert ezekben a pillanatokban az enyém is)
 3. Jog ahhoz, hogy feltegyem a kérdéseim a világról, még akkor is, ha az másoknak kényelmetlen
 4. Jog a rácsodálkozásra, a lelkesedésre
 5. Jog a nevetéshez, a humorhoz, a játékossághoz
 6. Jog a bűntudat nélküli újabb 100 oldal elolvasásához az aktuális kedvenc könyvemből

3. CIKK

Jog ahhoz, hogy sok-sok időt tölthessek a szeretteimmel

4. CIKK

Jog a csendhez, a hallgatáshoz és a mély figyelemhez

 1. A csend nyugalom, a csendben teremtő erő rejlik, a csend lehet végtelenül őszinte és tiszta. A csend nem a beszéd, a hangok, a zajongás hiánya. A csend egy alapállapot számomra. Mellesleg, ha öt percig nézel mélyen valaki szemébe, akkor többet tudsz meg róla, mint ami szavak hosszú sorozata által lehetséges.
 2. Introvertált emberként jogom van a hallgatáshoz egy olyan világban, ami szinte követeli, hogy minden pillanatban, mindenről legyen hangos és kizárólagos véleményem. Számomra a világ nem fekete és fehér. Akkor szólalok meg, hogyha úgy érzem, hogy értéket tudok hozzáadni a beszélgetéshez. Nem értek a csevegéshez, de mindennél jobban szeretem a mély, őszinte beszélgetéseket.

5. CIKK

Jog a mély érzelmi kapcsolódáshoz és bizalomhoz

Azt hiszem a legcsodálatosabb dolog a világon a szeretet és a szerelem igazi természetének megismerése. Mindannyian megérdemeljük.

6. CIKK

Jog ahhoz, hogy otthon legyek a világban

Sokféle otthon van: lehet egy ember, egy táj, egy ország, egy tevékenység, egy érzés. Bármi lehet otthon, amit szeretek és ahol szeretve és biztonságban vagyok.

7. CIKK

Jog a lelassuláshoz, a pillanatok megéléséhez

 1. Jog a mindennapok derűjéhez, az egyszerű élethez
 2. Jog az időn kívüli pillanatokhoz

8. CIKK

Jog az érzékenységhez

Érzékenynek lenni hatalmas erő és bátorság.

9. CIKK

Jog a nemet mondásra, határaim kijelölésére

Tisztelem magam annyira, hogy már nem csinálok valamit pusztán azért, mert mások elvárják.

10. CIKK

Jog a „hibázáshoz”

A tökéletesség csak egy ábránd, ami visszatart attól, hogy igazán éljek. Hibázni szép és emberi. A hibáim minidig tanítanak valami értékeset.

11. CIKK

Jog olyan munka végzéséhez, amely személyes értelemmel bír számomra

Jogom van a botladozásaimhoz, a tapasztaláshoz és a hivatásom megtalálásához.

12. CIKK

Jog a szenvedélyes alkotáshoz

Elsősorban az íráshoz és a festéshez. Ésésésés a fotózáshoz. Na meg a kovászos kenyérsütéshez.

13. CIKK

Jog az emlékezéshez

Minden egyes ember, aki valaha mutatott nekem valamit abból, hogy ki is ő igazán, a szívemben él.

14. CIKK

Jog a természetben való gyönyörködéshez

Az óceánnal szemben állok, egyszerre érzem magam aprónak, törékenynek és hatalmasnak, amiért részese lehet ennek a csodának. Ugyanezt érzem akkor is, ha járom az erdőt vagy megmászok egy hegyet és akkor is, ha megállok a kertünkben ágaskodó, öreg diófa alatt.

15. CIKK

Jog a szellemi katarzishoz és a fizikai munka utáni kellemes fáradsághoz

Ó, te jó ég, mennyire szeretek beszélgetni a mindenségről: filmekről, könyvekről, sportól, zenéről, társadalmi jelenségekről, a csillagokról, a természetről, érzésekről..életről..

Minél több vizsgaidőszak van a hátam mögött, minél többször vagyok „rákényszerítve”, hogy a fejemben éljek, annál inkább megbecsülöm a fizikai munkát, sőt a testem-lelkem igényli is.

II. FEJEZET

Alapvető kötelezettségek

16. CIKK

Emberség

Egyetlen kötelezettség van: embernek lenni minden pillanatban; ezen kötelezettség azonban számos részkötelezettséget foglal magába:

 1. igyekezni szépen, tisztán szeretni önmagam és másokat;
 2. óvni és tisztelni az életadó természetet;
 3. őszintének lenni
 4. alázattal tanulni az Élettől
 5. tisztelni mások határait, döntéseit
 6. észrevenni a megszokottban a felbecsülhetetlen szépséget
 7. Mesécske legyen büszke dr. Emese Borbálára, Emese Borbála mindig legyen képes Mesécske és Emese szemüvegén keresztül is nézni a világot;
 8. nem hagyni, hogy a dolgok (pl.: technológia, pénz, stb.) használjanak engem, hanem törekedni arra, hogy én használjam őket okosan, tudatosan;
 9. törekedni a megértésre az ítélkezés helyett;
 10. kiállni, harcolni valamiért, de nem valami ellen;
 11. tisztelni a gyerekeket és tanulni tőlük;
 12. tisztelni az időseket és tanulni tőlük

III. FEJEZET

Jogértelmezés és jogorvoslati lehetőség

A fenti jogok és kötelezettségek a Lelkiismeret „Bíróság” (egy kis megjegyzés Emesétől: Platón szerint a lelkiismeret ablak, amely az igazságra néz; ősemlék a jóra, az igazra) folyamatos autentikus értelmezése révén egyre tágabb és pontosabb értelmezést nyernek.

A részes entitások megígérik, hogy minidig őszintén kommunikálnak egymással, s ha az egyet nem értés oly mértékű, hogy a vitát békés úton nem lehet rendezni, akkor alávetik magukat a Lelkiismeret „Bíróság” döntésének.

IV. FEJEZET

Fenntartások

Mesécske kifejezi aggodalmát, hogy a bizonytalan státuszú entitás, dr. Emese Borbála vajon képes-e betartani a szerződésben foglaltakat.

V. FEJEZET

Kilépés az egyezményből

A felmondás ugyan lehetséges, csak nem érdemes, hiszen önmegtagadással és sok szomorúsággal jár.

VI. FEJEZET

Hatályba lépés

Jelen egyezmény öröktől hatályban van, függetlenül attól, hogy a részes entitások fokozatosan és kissé lassacskán fedezték fel tartalmát lelkükben.